RADIM 10 GODINA U FIRMI SA 120 MUŠKARACA. PAUZA ZA RUČAK...

Radim 10 godina u firmi sa 120 muškaraca. Pauza za ručak, u kantini sedam za sto gde sede četvorica


kolega i između zalogaja shvatim da sam imala odnose sa svom četvoricom, došlo mi je da se udavim


od smeha mada oni ništa nisu shvatali.