Oženio sam udovicu koja ima sina. Moj posao je takav da radim kod kuće tako ...


Oženio sam udovicu koja ima sina. Moj posao je takav da radim kod kuće tako da klinca ja čuvam kada je ona u smjeni. Danas sam nam pripremao ručak i samo sekunda neopreznosti i on je jadan


stavio rukicu na vrelu ringlu. Namazao sam mu opekotinu, sve kako treba, a on je plakao toliko da se na trenutak gušio. Nakon nkog vremena je u plaču i zaspao, a onda sam ja sjeo do njega i plako kao


nikad, tako mi ga je žao, siroče, njegove suze su me boljele mnogo. Osjećam da sam kriv i mnogo mi je krivo.