Bio je oženjen i 30 godina stariji od mene, ali neodoljiv. Ja sam insistirala na tome


Bio je oženjen i 30 godina stariji od mene, ali neodoljiv.


 Ja sam insistirala na tome. Želela sam to. I na kraju sam dobila ono što sam htela.
 Kada sam shvatila da se go čovek izvija na meni, sve o čemu sam mogla da mislim je


 „Bože, nadam se da nikad više neću morati da uradim ovo.