VIC DANA PENZIJA


 Pričaju organi u čovečjem telu ko treba prvi da ide u penziju. Javi se bubreG:
● Ja treba prvi da idem u penziju, ja sam ovde najstariji!

● Ja treba prvi da idem u penziju, ja sam glavni – javi se srce.
Javlja se neko iz poslednjeg reda i kaže:
● Ja treba prvi da idem u penziju!

● A ko si ti, digni se – kaže sudija.
● Ma više ne mogu ni da se dignem!