CHAT: TRAŽIO OD BIVŠE KLJUČEVE OD STANA, A ODGOVOG GA ŠOKIRAO!Slušaj Sanja…
hoću da mi vratiš
ključeve od stana.
Zašto ?

Sad kad smo raskinuli ja
mogu da dovedem devojku i
šta ako ti slučajno upadneš

dok se nas dvoje seksamo ?

Pa dobro …
sačekala bih tih
4-5 minuta…