GDE IMA LJUBAVI, TU UVEK DOLAZE BOGATSTVO I USPEH!


Jednom je jedna žena zalivala svoj vrt, kada je ugledala tri starca pred svojim vrtom.

Nije ih poznavala, no svejedno im je rekla:

“Mislim da vas ne poznajem, ali mi se čini da ste gladni. Molim vas uđite unutra i pojedite šta god.”


Starci su je upitali: ” Je li Vaš muž kući? ”

“Ne “, odgovorila je, nije.”

“Onda moramo otići, ” rekli su.

Uveče kada joj se muž vratio, žena mu ispriča što se dogodilo.
“Sada im možeš reći da sam se vratio i pozovi ih natrag, unutra “, rekao je muž, i žena je otišla da pozove starce na večeru.

“Nažalost, ne možemo svi prihvatiti Vaš ljubazni poziv.”

Rekli su joj starci. ” Zašto ne ? Upitala je iznenađena žena.

Jedan od staraca pokaza na jednog i reče:

“Njegovo ime je Bogastvo.”Potom pokaza na drugoga i reče:
“Ovomu je ime Uspeh.”
” Meni je ime Ljubav.”
” Sada pođi k mužu i skupa odlučite kojega biste od nas tri pozvali unutra.”

Žena se je vratila u kuću i sve ispričala mužu.

Muž presrećan reče:

” Super! Pozovi Bogatstvo da sa svim i svačim napuni našu kuću!”
na pak nije bila zadovoljna s njegovim predlogom:

” Zašto radije ne bih pozvala Uspeh ?”

Razgovor između njih je slušala njihova kćer i sva oduševljena rekla:

” Zar ne bi bio bolje pozvati Ljubav ? Naš dom bi potom bio napunjen Ljubavlju!”

Poslušavši savet njihove kćeri, muž je rekao ženi:

“Pođi i zamoli Ljubav neka bude naš gost. ”


Žena je pošla i upitala:

“Ko je od vas Ljubav ? Molim neka dođe i bude naš dragi gost.”

Ljubav je sedela u svojim invalidskim kolicima i skupa sa njima se odvezla u kuću.

Druga dva starca su krenula za njom.

Zaprepašćena žena je upitala zašto idu i Bogatstvo i Uspeh, kada je ona pozvala samo Ljubav?

Starci su u jedan glas odgovorili:

“Da si pozvala Bogatstvo ili Uspeh, druga dva bi otišli. No, ti si pozvala Ljubav i gde god Ona ide, nas dvoje je sledimo!