DOLAZI MUŽ KUĆI I VIDI ŽENU KAKO SE PAKUJE..
Dolazi muž kući i vidi ženu kako se pakuje.
– Gde ćeš?
– Idem u Las Vegas!
– ??
 
– Saznala sam da tamo mogu da dobijem $400 za ono što tebi dajem džabe.
Na to i muž poče da se pakuje.
– Gde ćeš ti?

– U Las Vegas!
– ???
– Baš da vidim kako ćeš da živiš od $800 godišnje.