POUČNA PRIČA – DEDA KOJI JE DOKAZAO ŠTA ZNAČI REČ “LJUBAV”Deda koji ima oko osamdeset godina, svaki dan dolazi u dom za stara i iznemogla lica kako bi nahranio svoju ženu
Novinar koji je bio u posjeti ovoj ustanovi, bio je zadivljen kako ovaj starac hrani svoju ženu.
Novinar ga je upitao za razlog njenog boravka u domu za stare osobe a on mu je rekao da ona

već duže vrijeme boluje od alzhajmerove bolesti, teški poremećaj zaboravljanja i ona nikoga ne poznaje.
Novinar ga upita ponovo:“Pa dobro, a jel se ona nekad zabrine ako vi ne dođete na vrijeme, s obzirom da ste stari?“
Deda odgovori: “Ne, ona čak ni mene ne poznaje više, ima već pet godina.“ Novinar iznenađeno upita:

“Pa dobro, vi i dalje dolazite svaki dan da je hranite a ona ne zna da ste joj vi muž,
ima ovdje ko da se o njima brine, osoblje ustanove!“ Deda pruži svoju ruku, pomilova ga po kosi i reče:
“Sinko, ona ne zna ko sam ja, ALI JA ZNAM KO JE ONA!“