IŠLA SAM NA MORE SA DRUGARICOM PREKO AGENCIJE, AUTOBUSOM. NEGDJE NA POLA PUTA...


Išla sam na more sa drugaricom preko agencije, autobusom. Negdje na pola puta smo stali, pravili pauzu i skoro svi čekali u redu za wc. Tako čekajući sam osjetila neke pokrete iza sebe, mahinalno sam se okrenula i vidjela nekog momčića, roma kako je zavukao ruku u moju već otkopčanu torbu

Kada je vidio da sam se okrenula, brzo je povukao ruku i dok sam uspjela da išta odreagujem već je nestao u mraku. Zakopčala sam torbicu i nisam ni slutila da za tako kratak period od par sekundi može nešto da se desi, odnosno da mi može išta uzeti iz torbe.

Međutim kada smo se vratili u autobus i kada sam pogledla u torbicu vidjela sam da mi je nestao sav novac koji sam ponijela na more. 150 eura je otišlo u sekundi, sva četiri dana sam provela u iznajmljenoj sobi i preplakala. Prokleti džeparoš mi je oduzeo nešto za šta živim godinu dana…