KAD SE UDAVALA JEDNA MOJA ROĐAKA (TRUDNA), SPREMAMO SE MI DA IDEMO NA SVADBU...Kad se udavala jedna moja rođaka (trudna),

spremamo se mi da idemo na svadbu kad moja baba odvali:

”Pa da, tako je kad daje du*e na veresiju.”